informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Ambulanta Nitex

Ambulanta "Nitex" nalazi se u krugu fabrike nekadašnje tekstilne industrije "Nitex" u ulici Pantelejska 58 u Nišu. Ambulanta je počela da radi 1980. godine za potrebe radnika fabrike Nitex i okolnih firmi. Ambulanta ima:

- Odeljenje opšte medicine (prevencija, obrade pacijenata za izlazak na Invalidsku komisiju i procenu invaliditeta, dijagnostika i lečenje obolelih kroz sistem izabranog lekara, EKG, defibrilator, pulsni oksimetar, terapija kiseonikom, antišok terapija, određivanje nivoa šećera iz kapilarne krvi, aplikacija leka intramuskularno, podkožno i intravenski, vakcinacija, obrada rana, skidanje konaca, uklanjanje stranih tela iz kože i sluzokože)

- Odeljenje ginekologije (ultrazvučna dijagnostika, kolposkopija, PAPA test, pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće).

- Laboratorijsku službu (hematološka-biohemijska dijagnostika)

U sklopu ambulante, radi Odeljenja za zaštitu od zračenja osnovano 1988 godine pod nazivom Radiološka laboratorija. Bavi se merenjem radioaktivnsti u uzorcima životne i radne sredine, mernjem koncentracije radona, gama spektrometrijskim merenjima uzoraka hrane i robe na graničnim prelazima Gradina i Preševo i očitavanjem TLD dozimetra. Ovo Odeljenje je akreditovano i u toku je proširenje akreditacije za nove metode značajne u zaštiti životne i radne sredine.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 62 gostiju i nema prijavljenih članova