informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 28.04. do 03.05.2022.g.

korona 1 mDana 28.4.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 58 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 16 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 2 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.


Dana 29.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 95 pacijenata. Od ovog broja 30 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 65 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi оd kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja jе poslato 17 pacijenata za PCR test.


Dana 30.4.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 48 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 21 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 17 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za Rtg pluća i 6 za PCR test.


Dana 1.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 23 pacijenata. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 13 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 9 pacijenata su rađeni antigenski testovi i svi su imali negativnim nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta za PCR test.


Dana 2.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 54 pacijenata. Od ovog broja 26 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 5 bilo sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na PCR test.


Dana 3.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 23 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 bila sa sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan paciojent na Rtg pluća i 6 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019