informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 09.05. do 15.05.2022.g.

korona 1 mDana 9.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 82 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 7 bilo sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslatо 11 pacijenata na PCR test.


Dana 10.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 63 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 47 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih је jedan pacijent bio sa sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslatо 6 pacijenаtа za PCR test.


Dana 11.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 50 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 34 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan imao pozitivan nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za Rtg pluća i 3 pacijenata za PCR test.


Dana 12.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 44 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 16 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 29 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenata za PCR test.


Dana 13.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 56 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 36 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 17 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.


Dana 14.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 33 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 18 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 8 pacijenata na PCR test.


Dana 15.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 21 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 12 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 4 pacijenata na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019