uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 09.06. do 12.06.2022.g.

korona 1 mDana 9.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.


Dana 10.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 44 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 36 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jadan pacijent sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 7 pacijenata na PCR test.


Dana 11.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 18 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 9 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 5 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijenta za PCR test.


Dana 12.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 11 pacijenata. Od ovog broja 5 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 6 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 4 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 4 pacijenata.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019