informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Učešće lekara ZZZZR „Niš“ na Nacionalnom simpozijumu lekara medicine rada na Zlatiboru

ucesce na nacionalnom simpozijumu lekara medicine rada zlatibor mNacionalnom simpozijumu lekara medicine rada pod nazivom "KOVID INFEKCIJA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE- PRO ET CONTRA" održan na Zlatiboru u periodu od 15. do 18. septembra tekuće godine je prvi veliki stručni skup lekara specijalista medicine rada od početka pandemije Covid 19 na kome su pored lekara medicine rada iz cele Srbije učestvovali i eminentni stručnjaci iz oblasti infektologije, pulmologije, članovi kriznog štaba kao i direktor Klinike za infektivne bolesti u Beogradu, Prog.dr Goran Stevanović i direktorica kovid bolnice u Batajnici, Prof.dr Tatjana Adžić Vukičević.


Od lekara specijalista medicine rada iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ na Simpozijumu su bili prisutni: direktorica Zavoda dr Slađana Majkić, Prof.dr Jovica Jovanović, dr spec. med Ivana Ilić i dr Nada Stanković.
Eminentni profesori koji su rukovodili i učestvovali u zbrinjavanju bolesnika sa Kovid infekcijom od kojih su neki bili deo Kriznog štaba kao i direktori zdravstvenih ustanova u kojima su se zbrinjavali pacijenti sa Kovid infekcijom u Beogradu su izneli svoja iskustva o zbrinjavanju, primenjenoj terapiji, komplikacijama ove bolesti, produženom Kovidu i postkovid sindromu.
Posebnu pažnju je izazvala sesija posvećena ulozi službi medicine rada u zbrinjavanju pacijenata tokom ove pandemije, a što bi se moglo primeniti i u drugim kriznim situacijama. Kroz diskusiju u okviru ove sesije Prof.dr Jovica Jovanović je izneo iskustva Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš vezano za rad privremene Kovid bolnice " Hala Čair" i rad Kovid ambulante Zavoda.
Održan je okrugli sto na temu "Kovid infekcija kao profesionalno oboljenje, pro et contra". Moderatori ovog okruglog stola su bili Prof.dr Petar Bulat (Beograd ), Prof.dr Jovica Jovanović (Niš) i Prim.dr Olesja Nedić (Novi Sad), a učesnici su bili lekari iz cele Srbije. Diskusija je bila veoma konstruktivna i uglavnom se polemika vodila oko toga da li Kovid 19 treba priznati kao povredu na radu ili kao profesionalno oboljenje. Prihvaćen je stav koji preovladava u većini zemalja Evrope da Kovid 19 pod određenim uslovima može biti profesionalno oboljenje. Koncezusom su definisani uslovi pod kojima se ovo oboljenje može vefikovati kao profesionalno oboljenje. O ovome će se izjasniti i Republičke stručne komisije za infektivne bolesti i epidemiologiju. Posle toga će Ekspertizne Komisije pri Zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu i Novom Sadu kao i Ekspertizna komisija Instituta u Beogradu moći, da poštujući ove Nacionalne kriterijume, Kovid 19 proglašavaju za profesionalno oboljenje.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019