informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.11. do 21.11.2022.g.

korona 1 mDana 14.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 87 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 53 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 50 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na PCR test.


Dana 15.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 67 pacijenata. Od ovog broja 26 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 35 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta za PCR test.


Dana 16.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 57 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 21 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za RTG pluca i 9 pacijenta za PCR test.


Dana 17.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 24 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za RTG pluca i 10 pacijenta za PCR test.


Dana 18.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 66 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 44 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta za PCR test.


Dana 19.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 32 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 16 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 10 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za RTG pluća i 7 pacijenta za PCR test.


Dana 20.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 29 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 11 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta za PCR test.


Dana 21.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 69 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za RTG pluća i 5 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019