informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 15.12. do 22.12.2022.g.

korona 1 mDana 15.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 38 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 21 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 16 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.

Dana 16.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 45 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 32 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.

Dana 19.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 17 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.

Dana 20.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 37 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 23 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 17 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 6 za PCR test.

Dana 21.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 34 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 20 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su tri sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta za Rtg pluća i 6 za PCR test.

Dana 22.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 24 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019