informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 23.12. do 29.12.2022.g.

korona 1 mDana 23.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su tri sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta za Rtg pluća i 3 za PCR test.

Dana 26.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 21 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 5 pacijenata.

Dana 27.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 66 pacijenata. Od ovog broja 35 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 17 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 6 pacijenata. U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.

Dana 28.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 49 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslata dva pacijenta za PCR test.

Dana 29.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 44 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019