informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante od 15.5. do 23.5.2023. godine

korona 1 mDana 15.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 22 pacijenata. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 12 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 10 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijent na PCR test.


Dana 16.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 18 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 10 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 7 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluca i 1 pacijent na PCR test.


Dana 17.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 9 pacijenata. Od ovog broja 2 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 7 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 3 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 3 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluca i 2 pacijenta na PCR test.


Dana 18.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 8 pacijenata. Od ovog broja 4 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 4 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 4 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 4 pacijenata.
U Dom zdravlja nije poslat nijedan pacijent na RTG pluca i PCR test.


Dana 19.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 9 pacijenata. Od ovog broja 5 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 4 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 2 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 2 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.


Dana 22.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 14 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 7 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 5 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 6 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.


Dana 23.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 14 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 6 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 7 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 6 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019