informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Učešće Zavoda na Sajmu zapošljavanja u Nišu.

sajam zaposljavanja nis mDana 24.04.2019 godine u organizaciji grada Niša i Nacionalne službe za zapošljavanje, u Oficirskom domu u Nišu je održan prolećni Sajam zapošljavanja. Na sajmu je veliki broj privrednih subjekata iz Niša imao štandove na kojima su predstavili svoje delatnosti i potrebe za kadrovima određenih profila. Veliki broj nezaposlenih je posetio štandove poslodavaca u nadi da će kod njih moći da zasnuje radni odnos.
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ je na Sajmu zapošljavanja imao dva štanda. Delatnost Zavoda su promovisali prof dr Jovica Jovanović, dr sci Marina Gavrilović, psiholozi Danijela Dragićević i Gradimir Krstić, kao i više medicinske sestre Gordana Stanković i Svetlana Banić. Štand Zavoda je posetio veliki broj osoba koji traže posao. Oni su dobili informacije o tome da u Zavodu mogu da dođu radi lekarskog uverenja prilikom konkurisanja za posao, a u slučaju da se zaposle u Zavodu mogu obaviti preventivne zdravstvene preglede. Posebno interesovanje je izazvalo psihološko savetovanje koje su organizovali psiholozi Zavoda, a što se odnosilo na nastup osobe prilikom razgovora sa poslodavcima. Ove usluge nezaposleni mogu da dobiju i u prostorijama Zavoda.


Štand Zavoda je bio interesantan i za poslodavce jer su mogli da dobiju značajne informacije kada je u pitanje bezbednost i zdravlje na radu. Zavod pruža usluge izrade Akta o bezbednosti i zdravlju na radu i učešće o izradi Akte, obavlja merenja fizičkih štetnosti u radnoj sredini, merenje jačune ambijentalne doze jonizujućeg zračenja, očitavanje TLD kartica zaposlenih koji rade u zoni jonizujućeg zračenja, vrši kontrolu rada rendgen aparata za snimnanje, prosvetljavanje, mamografiju i stomatološkog rendgena na ispravnos u pogledu emisije jonizujućeg zračenja. U Zavodu se obavlja obuka iz prve pomoći za sve zaposlene, izdaju se lekarska uverenja kod zasnivanja radnog odnosa, obavljaju se predhodni i periodični pregledi za zaposlene koji rade na rizičnim radnim mestima, sistematski, menadžerski pregledi, ciljani očni pregledi, pregledi vozača profesionalaca i amatera, i dr. Tokom ovih promotivnih aktivnosti posetiocima sajma je deljen štampani edukativno-promotitivan materijal.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019