informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Potpisan je ugovor o realizaciji i finansiranju projekta "Zdravlje invalida rada".

zdravlje invalida rada mDana 15.05.2019.godine u Gradskoj kući je potpisan ugovor o realizaciji i finansiranju projekta „Zdravlje invalida rada“ od strane gradonačelnika grada Niša, g. Darka Bulatovića i direktorice Zavoda za zdravstvenu zaštiti radnika „Niš“, dr Slađane Majkić. Partneri na projektu su i dva udruženja: Udruženje invalida rada i udruženje „Životna snaga“.


Za realizaciju projekta Grad je izdvojio 5 miliona dinara. Projekat će se realizovati u narednih godinu dana i njime će biti obuhvaćeno 500 članova Udruženje invalida rada i članovi njihovih porodica koji žive u ruralnim sredinama. Zdravstvenu ekipu će činiti vrhunski profesionalci iz oblasti medicine rada i socijalni radnik koji će na terenu sagledati zdravstveno stanje i socijalni status bivših radnika nekadašnjih velikih industrijskih giganata u gradu Nišu koji su zbog invaliditeta otišli u penziju, a radili su na radnim mestima sa povećanim rizikom.
Cilj projekta je stvaranje uslova za poboljšanje dostupnosti u pružanju zdravstvene zaštite invalidima rada, kao i unapređenje i poboljšanje njihovog opšteg zdravlja i socijalnog blagostanja.
Na osnovu rezultata ovog projekta predložiće se mere aktivne preventivne zdravstvene zaštite radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom u periodu posle odlaska u penziju.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019