informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Potpisan Pojedinačni kolektivni ugovor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.

potpisan pojedinacni kolektivni ugovor mU utorak, 10.03.2020. godine u upravi Zavoda održan je satanak članova rukovodstava Zavoda i predsednika tri reprezentativna sindikata u Zavodu i to: Sindikata zaposlenih u zdravstveu i socijalnoj zaštiti, Sindikata lekara i farmaceuta i Sindikalne organizacije Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“. Donet je Kolektivni ugovor Zavoda i isti potpisan od strane predsednika navedenih sindikata i direktorice Zavoda, dr Slađana Majkić. Kolektivni ugovor je usaglašen sa pozitivnim propisima i Posebnim kolektivnim ugovorom koji se primenjuje od 09.01.2020.godine i zaključen je na period od tri godine.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019