uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Organizacija rada Zavoda od 27.04.2020. godine

organizacija zavoda od 27042020 mPoštovani pacijenti,
Od ponedeljka, 27.04.2020. godine dolazi do promene u organizaciji rada Zavoda imajući u vidu novonastalu situaciju vezanu za epidemiju izazvanu novim korona virusom SARS-Cov-2.
Za sve pacijente Zavoda radiće sledeće zdravstvene stanice i to:
- “Dispanzer MIN”- COVID CENTAR - Služba za opštu medicine, Služba za laboratorijsku dijagnostiku i Odeljenje za radiologiju, samo za pacijente koji imaju povišenu temperaturu i respiratorne simptome svakog radnog dana, vikendom i praznikom od 07:00 do 18:00 časova. Kontakt telefon: 018/4561-494
- “Dispanzer DIN” – Služba za opštu medicinu, Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost, Odeljenje za ginekologiju, Služba za medicinu rada, Laboratorija za uzorkovanje krvi i urina, kao i Kućno lečenje od 07:00 do 18:00 časova. Kontakt telefon: 018/554-534
Služba za opštu medicine radi svakog radnog dana, vikendom i praznikom od 07:00 do 18:00 časova za pacijente koji nemaju povišenu temperaturu i respiratorne simptome.
- “Dispanzer EI” – Služba za opštu medicinu i Laboratorija za uzorkovanje krvi i urin (ponedeljak, utorak, sreda). Radno vreme Službe za opštu medicinu je radnim danima od 07:00 do 18:00 časova. Kontakt telefon : 018/550-920
- “Dispanzer Angropromet” - Služba za opštu medicinu i Laboratorija za uzorkovanje krvi i urin (četvrtak i petak). Radno vreme Službe za opštu medicinu je radnim danima od 07:00 do 18:00 časova. Kontakt telefon : 018/513-402
Sve informacije i obaveštenja možete dobiti preko Kol centra Zavoda svakog radnog dana, vikendom i praznikom od 07:00 do 18:00 časova – telefon: 018/415-0280
Kontakt telefoni dežurnih lekara koji vam mogu propisati redovnu terapiju i dati savete su:
                             061-6347081 i 061-6347061

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019