uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 22. do 25.4.2021.g.

korona 1 mDana 22.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 178 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 141 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 20 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 9.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 88 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 10 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 8 pacijenata za PCR test.

Dana 23.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 216 pacijenata. Od ovog broja21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 195 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 14 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 6.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 79 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 5 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 24.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 95 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 72 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 13 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 7.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 38 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 25.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 87 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 63 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 9 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 6.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 3 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019