uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 1.5.2021.g.

korona 1 m Dana 1.5.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 53 pacijenta. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 11 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 8.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019