uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 2.5.2021.g.

korona 1 m  Dana 2.5.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 58 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 45 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 8 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 2.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenta.
U Dom zdravlja je upućeno 3 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

 Izveštaj rada kovid ambulante za 3.5.2021.g.
Dana 3.5.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 111 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 94 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 13 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 1.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 62 pacijenta.
U Dom zdravlja je upućeno 7 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test.

 

Izveštaj rada kovid ambulante za 4.5.2021.g.
Dana 4.5.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 119 pacijenata. Od ovog broja 26 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 93 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 10 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 3.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 54 pacijenta.
U Dom zdravlja je upućeno 4 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019