uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 09.6.2021.g.

korona 1 mDana 09.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 52 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 10 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućena jedan pacijent za rendgengrafiju pluća, a nijedan pacijent nije upućen za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019