uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Samoprocena radne sposobnosti

Samoprocena radne sposobnostiZavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, brojnim aktivnostima koje preduzima, nastoji da se kontinuirano stručno usavršava i razvija, ali i da svoja iskustva u radu podeli sa drugima radi opšteg dobra i dobra društva u celini.

U vreme brzog načina života, stalnih promena i nedostatka vremena, o radnoj sposobnosti se uglavnom razmišlja kada zdravlje radnika bude vidno narušeno i kada se malo šta može preduzeti da se ono poboljša.

Iskustvo razvijenih zemalja ukazuju na to da kontinuirana procena radne sposobnosti od strane stručnjaka iz oblasti medicine rada i interventne preventivne mere kroz promociju zdravlja na radnom mestu u mnogome doprinose očuvanju zdravlja i radne spoobnosti radno aktivnog stanovništva. U tom smislu, najviše se koristi instrument samoprocene radne sposobnosti "Work ability index" koji je i ZZZZR - Niš nedavno koristio za svoja istraživanja u okvru rada Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu. U želji da ovo bude prihvaćena praksa u našoj zemlji prevod upitnika "Work ability index" (Indeks radne sposobnosti) činimo dostupnim svima koji su zainteresovani da ga koriste u svom radu i svoja iskustva podele sa nama.

Preuzmi upitnik...

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019