uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Samoprocena radne sposobnosti

Samoprocena radne sposobnostiZavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, brojnim aktivnostima koje preduzima, nastoji da se kontinuirano stručno usavršava i razvija, ali i da svoja iskustva u radu podeli sa drugima radi opšteg dobra i dobra društva u celini.

U vreme brzog načina života, stalnih promena i nedostatka vremena, o radnoj sposobnosti se uglavnom razmišlja kada zdravlje radnika bude vidno narušeno i kada se malo šta može preduzeti da se ono poboljša.

Iskustvo razvijenih zemalja ukazuju na to da kontinuirana procena radne sposobnosti od strane stručnjaka iz oblasti medicine rada i interventne preventivne mere kroz promociju zdravlja na radnom mestu u mnogome doprinose očuvanju zdravlja i radne spoobnosti radno aktivnog stanovništva. U tom smislu, najviše se koristi instrument samoprocene radne sposobnosti "Work ability index" koji je i ZZZZR - Niš nedavno koristio za svoja istraživanja u okvru rada Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu. U želji da ovo bude prihvaćena praksa u našoj zemlji prevod upitnika "Work ability index" (Indeks radne sposobnosti) činimo dostupnim svima koji su zainteresovani da ga koriste u svom radu i svoja iskustva podele sa nama.

Preuzmi upitnik...