uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Tribina "Zdrav radnik na radnom mestu"

Tribina 29. jula 2009. u Zanatskoj komori Srbije u Nišu, održana je tribina "Zdrav radnik na radnom mestu" koju je organizovao Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Tom prilikom, potpisan je Protokol o uzajamnoj saradnji, između direktora ZZZZR Niš, Mr. Sci med. dr Ljubodraga Radevića i predsednika Zanatske komore Srbije, dipl. ing. Blagoja Stanisavljevića, radi stvaranja kvalitetnijih uslova za saradnju na ostvarivanju zaštite zdravlja radnika u malim i srednjim preduzećima i zanatskim radnjama.

Izivestioci su bili Prof dr Mirjana Aranđelović i Dr sci med Marina Gavrilović. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu je pre mesec dana otvorio Regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu i zvanično objavio početak njenog rada.

"Osnovna delatnost Zavoda i ovog Centra u njegovom sastavu jeste kontinuirani rad na ostvarivanju vizije: ZDRAV RADNIK NA ZDRAVOM RADNOM MESTU koja se može ostvariti kao takva samo saradnjom sa onima zbog kojih sve ovo i postoji – sa radnicima. Tribina koja se danas dešava predstavlja prvi korak u nastojanju njenog ostvarenja i namenjena je radnicima malih i srednjih preduzeća. Radi se o najugroženijoj populaciji radnika kada je u pitanju organizovana zaštita od pojave bolesti u vezi sa radom, profesionalnih bolesti i povreda na radu ali i zaštita zdravlja uopšte. Zajednički rad, koji danas Zavod želi da inicira, na podzanju svesnosti o značaju ulaganja u sopstveno zdravlje i zdravlje radnih mesta dobar je početak čitavog niza već planiranih aktivnosti usmerenih upravo na poboljšanju kvaliteta života i zdravlja ove populacije radnika. Promocijom zdravlja na radnom mestu kroz učenje i rad na zdravim izborima i stilu života i stručnom sveobuhvatnom delanju prema rezultatima procene rizika na istim, radna mesta u malim i srednjim preduzećima mogu postati okruženje za zdravlje na opšte dobro svih. Ovakve i slične aktivnosti svakako zahtevaju i angažman svih struktura društva i svakog pojedinca ponaosob jer bez zdravlja radnoaktivnog stanovništva nije moguć privredni ni ekonomski razvoj naše zemlje ali ni pojedinaca. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je spreman da u tom smislu da svoj doprinos što ovaj današnji skup i dokazje." - izjavio je ovom prilikom direktor ZZZZR Niš, Dr Ljubodrag Radević.

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019