uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Otvoren prvi regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu

Reg. centar za promociju zdravljaDana 23.06.2009. godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu je svečano otvorio i pustio u rad Regionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu prvi takav u zemlji Srbiji. Centar je oformljen zahvaljujući zajedničkom angažmanu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Gradske uprave grada Niš i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu sa vizijom „Zdrav radnik na zdravom radnom mestu“.

Otvaranju su prisustvovali predstavnici svih ustanova potpisnika memoranduma o razumevanju i saradnji na zajedničkoj ideji o povezivanju nauke i privrede, predstavnici inspektorata za rad i radne odnose, zdravstvene inspekcije, direktori svih ustanova iz primarne zdravstvene zaštite u Nišu, direktor i predstavnici Instituta za javno zdravlje- Niš, predstavnici svih sindikata, lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu Niš , predstavnici regionalne privredne komore kao i predstavnici zanatlija i malih preduzetnika. Centar je sastavni deo Zavoda i kao takav podrazumeva kontinuiran rad ciljanim delovanjem na terenu u skladu sa rezultatima procene rizika na radnom mestu i edukacijom na podizanju svesti radnika, privrednika i društva u celini o značaju sopstvenog ulaganja u zdravlje na radnom mestu. Na otvaranju su predstavljeni i priručnici namenjeni privrednicima sa idejom da i oni sami postanu promoteri zdravlja na radnom mestu u budućem vremenu.

Očekuje se da ovaj primer slede i ostali regionalni centri u zemlji zahvaljujući čijem raduSrbija u budućnosti može da postane mreža zdravih gradova koja bi kao takva bila deo Evropske mreže za promociju zdravlja na radnom mestu (ENWHP).

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019