uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Otvoren prvi regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu

Reg. centar za promociju zdravljaDana 23.06.2009. godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu je svečano otvorio i pustio u rad Regionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu prvi takav u zemlji Srbiji. Centar je oformljen zahvaljujući zajedničkom angažmanu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Gradske uprave grada Niš i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu sa vizijom „Zdrav radnik na zdravom radnom mestu“.

Otvaranju su prisustvovali predstavnici svih ustanova potpisnika memoranduma o razumevanju i saradnji na zajedničkoj ideji o povezivanju nauke i privrede, predstavnici inspektorata za rad i radne odnose, zdravstvene inspekcije, direktori svih ustanova iz primarne zdravstvene zaštite u Nišu, direktor i predstavnici Instituta za javno zdravlje- Niš, predstavnici svih sindikata, lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu Niš , predstavnici regionalne privredne komore kao i predstavnici zanatlija i malih preduzetnika. Centar je sastavni deo Zavoda i kao takav podrazumeva kontinuiran rad ciljanim delovanjem na terenu u skladu sa rezultatima procene rizika na radnom mestu i edukacijom na podizanju svesti radnika, privrednika i društva u celini o značaju sopstvenog ulaganja u zdravlje na radnom mestu. Na otvaranju su predstavljeni i priručnici namenjeni privrednicima sa idejom da i oni sami postanu promoteri zdravlja na radnom mestu u budućem vremenu.

Očekuje se da ovaj primer slede i ostali regionalni centri u zemlji zahvaljujući čijem raduSrbija u budućnosti može da postane mreža zdravih gradova koja bi kao takva bila deo Evropske mreže za promociju zdravlja na radnom mestu (ENWHP).