uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Započeta Edukacija Edukatora u ZZZZ radnika Niš

Edukacija edukatoraSastankom lekara Zavoda 09.09.2009. godine u prostoru dispanzera MIN-a obeležen je početak ubuduće redovnih aktivnosti ovog Zavoda na edukaciji edukatiora. Ove aktivnosti su iz delokruga rada nedavno otvorenog Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu pri Zavodu. Prva edukacija bila je posvećena temama iz oblasti komunikacije i asertivnog ponašanja.

Prisutne je pozdravio i otvorio sastanak direktor Zavoda Mr. sci med Ljubodrag Radević. Izvestioci su bili Dr. Ema Ćosić Mitić neuropsihijatar, sa temom: "KOMUNIKACIJA: CILJ I SREDSTVO. VRSTE KOMUNIKACIJE I VAŽNOST ASERTIVNOG PONAŠANJA" i Daniela Dragićević specijalista medicinske psihologije, sa temom: "ASERTIVNOST I KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA U KOMUNIKACIJI".

Komunikacija se sveobuhvatno može posmatrati kao centralni fenomen ljudske društvenosti, kulture i njenog razvoja. Zato zaslužuje posebnu pažnju i obaveštenost o njenoj suštini i značaju za sve one kojima je komunikacija osnovno sredstvo u radu. Takav posao je upravo rad zdravstvenih radnika u medicini rada. Umeće komunikacije se može učiti i kroz interakciju sa ljudima razvijati u cilju slobodnog izražavanja osećanja i misli. Time se stiče sopstvena otvorenost i razvijaju uspešne i adekvatne socijalne relacije. Dobra komunikacija u svakom kolektivu je uslov njegovog dobrog rejtinga i karika koja značajno određuje kvalitet života svih upošljenih kao i kvalitet usluga koje oni pružaju. U tom smislu važno je umeće ostvarivanja prava svih aktera komunikacije što spada u asertivan način komunikacije čemu se u poslednje vreme pridaje sve više pažnje.

Biti asertivan znači biti autentičan, izraziti sopstvene misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i adekvatan način koji uvažava prava drugih ljudi. Asertivna prava su osnova za zdravo učešće u bilo kom ljudskom odnosu. Radi se u stvari o nastojanju i učenju veština uz kojih se možemo osećati samopotvrdno, boriti se sa sebe a da pritome ne budemo defanzivni i ne budemo agresivni. Naravno radi se o procesu a to znači da je učenjem tehnika asertivne komunikacije moguće usvojiti asertivni stil života za šta nam je pre svega potrebno da poznajemo ASERTIVNA PRAVA U KOMUNIKACIJI:

  • Vaše je pravo da sami procenjujete sopstveno ponašanje, mišljenje, emocije i da eventualno podnesete konsekvence.
  • Vaše je pravo da ne dajete objašnjenje i izvinjenje za sopstveno ponašanje.
  • Vaše je pravo da procenite da li ste dužni ili ne da rešavate probleme ljudi koji vam se obrate za pomoć.
  • Vaše je pravo da promenite sopstveno mišljenje
  • Vaše je pravo da napravite grešku i da snosite odgovornost za takvu grešku.
  • Vaše je pravo da kažete: To ne znam.
  • Vaše je pravo da kažete: To ne razumem.
  • Vaše je pravo da kažete: To nije moja stvar, moj problem, moja briga.
  • Vaše je pravo da čuvate sopstvenu nezavisnost (ne morate da se sviđate svima da biste preživeli, ne morate da zavisite od njihovog mišljenja ili raspoloženja prema vama).
  • Vaše je pravo da kada donosite odluke ne budete u potpunosti logični

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019