uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Edukacija edukatora: Pravilnom ishranom do zdravlja

Edukacija edukatora: Pravlinom ishranom do zdravljaSastanak lekara 14.10.2009. godine u Dispanzeru MIN-a bio je posvećen edukaciji na temu Pravilna ishrana kod radno aktivnog stanovništva. Predavač je bila Doc Dr Maja Nikolić sa Medicinskog fakulteta u Nišu. Cilj sastanka i ove edukacije je da lekari steknu nova znanja iz oblasti koja se bavi ishranom uopšte, ali i pravilnom ishranom radno aktivnog dela stanovništva i na taj način postanu promoteri iste u svakodnevnom radu.

Promocija pravilne ishrane radno aktivnog stanovništva predstavlja deo brige društva za zdravlje najbrojnijeg dela populacije. Usvajanje koncepta promocije tj. unapređenja zdravlja, jača ulogu pojedinca negovanjem odgovarajućih stilova života, uz uključivanje svih relevantnih faktora iz okoline. Tako i odgovornost za ishranu radno aktivnih dele pojedinac, društvo, porodica i zdravstvena služba. Ovakav pristup podrazumeva multidisciplinarno angažovanje i elementarno poznavanje osnovnih pincipa pravilne ishrane, kao i metoda zdravstvenog vaspitanja od strane svih aktera ove udružene akcije. Edukaciju treba usmeriti na celokupnu ishranu, a ne samo na pojedinačne namirnice. Princip piramide pravilne ishrane je odličan za prihvatanje principa pravilne ishrane. Osmišljavanje odgovarajućeg programa promocije pravilne ishrane kod radno aktivnog stanovništva, kao i njegova evaulacija je dobro rešenje za praksu. Individualni rad daje značajno slabije javno zdravstvene efekte. U svakom slučaju, svakodnevno razvijanje korisnih navika radi dugoročne promene stila života, obećava mnogo više u odnosu na puko propisivanje “dijeta” kod radno aktivnog stanovništva.

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019