uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Potpisan memorandum o saradnji

Potpisivajne Memoranduma o saradnjiDana 19. marta 2009 u Nišu je potpisan memorandum o saradnji izmedju Gradske uprave Niš, Medicinskog fakulteta i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Gradski većnik Prof. Dr Žarko Orlović, Prof. Dr Borislav Kamenov i Direktor ZZZZ radnika Nis, Mr sci med Dr Ljubodrag Radević, kao podpisnici ovog važnog dokumenta, saglasni su da će zajedničkim učešćem i multidisciplinarnim pristupom problemu zdravstvene zaštite radnika, unaprediti i sačuvati zdravlje istih.

Potpisivanjem memoranduma o saradnji između Gradske uprave grada Niša, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, realizuje se mogućnost otvaranja Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu i preduzetničkog trening centra u Nišu. To je rezultat projekta koji je odobrilo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj u 2008 godini pod nazivom ‘’Uvodjenje i razvoj koherentnog angažmana svih privrednih grana i njihovih radnika na promociji zdravlja na radnom mestu, etički kodeks I kvalitet života kao uslova za njihov razvoj’’.

Ovo je najbolji način da se resurs medicinskog znanja prenese do krajnjeg korisnika tj radnika i to na njegovom radnom mestu. Dakle, lekar medicine rada, na radnim mestima, kod svojih pacijenata.

Regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu biće prvi preventivni centar takve vrste u Srbiji. Na ovaj način se pokreće inicijativa za osnivanjem istih na ostalim regionima i jedne Nacionalne u Beogradu i sve bi na taj način postale deo Evropske mreže za promociju zdravlja na radnom mestu, koja kao takva odavno postoji u svetu.

Potpisivanje memoranduma je obavljeno u Dispanzeru MIN-a koji je u sastavu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš. Domaćin skupa, Direktor Zavoda Mr sci med Dr Ljubodrag Radević je na konferenciji za štampu tim povodom izjavio:

Opšta ocena je da je zdravlje radnika u našoj zemlji u ovom trenutku ugroženo više nego ikada, obzirom na trenutnu društveno-političku situaciju i stanje u kojoj se nalazi naša privreda. Statistički podaci ukazuju na sve veći procenat povredjivanja na radu, čak i sa smrtnim ishodom, kao i trend porasta bolesti u vezi sa radom i profesionalnih oboljenja.

U vreme kada nam sa svih strana stižu vesti o ekonomskoj krizi, a sa druge strane upozorenja o neophodnosti brzog privrednog razvoja naše zemlje kao uslova za izlazak iz krize, gotovo da niko ne brine o onima koji čitav posao treba da iznesu na svojim leđima – o radnicima i njihovom zdravlju.

Potpisivanje memoranduma o saradnji je prvi korak ka realizaciji naše ideje o otvaranju Regionalnog centra za promociju zdravlja na radnom mestu i preduzetničkog trening centra u okviru ZZZZ radnika Niš.

Naša želja je da ukažemo na značaj promocije zdravlja na radnom mestu kao bitnog faktora za ekonomski i privredni razvoj grada Niša i Srbije, kao i da podstaknemo efikasnu saradnju nauke i privrede.

Planirane aktivnosti su u skladu sa aktivnostima koje se sprovode u zemljama EU, zato nam je i želja da ostvarimo vezu sa Evropskom mrežom za promociju zdravlja na radnom mestu, kao i da iniciramo otvaranje drugih regionalnih centara u Srbiji, uključujući i nacionalni u Beogradu.

Zajedničkim učešćem Vlade Republike Srbije, nadležnih ministarstava, lokalnih vlasti, naučnih organizacija, službi medicine rada i regionalnih privrednih komora bio bi ispunjen osnovni cilj da imamo zdravog radnika na zdravom radnom mestu, čime bi bio ispunjen najvažniji preduslov za ekonomski i privredni razvoj u Nišu, kao i u Srbiji“.

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019