uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Usvojen Etički kodeks za stručnjake iz oblasti medicine rada

Usvojen Etički kodeksNa sastanku sekcije medicine rada u organizaciji SLD koji je održan u Nišu, 30.10. 2009. godine, usvojen je Etički kodeks za stručnjake u medicini rada. Ovaj kodeks predstavlja prvi nezvanični prevod takvog dokumenta koji je sačinila međunarodna komisija za zdravlje na radu ICOH i stavila ga na raspolaganje svima koji su zainteresovani za razvoj sopstvene kulture rada ali i razvoj kulture rada onih zbog kojih ovi stručnjaci postoje – radnika i njihovih poslodavaca. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je bio inicijator i realizator čitave ove aktivnosti, a po predviđenoj proceduri Etički Kodeks na srpskom jeziku je dostavljen i Međunaronoj komisiji za zdravlje na radu. Stručnjaci iz oblasti medicine rada koji su prisustvovali ovoj sekciji su glasanjem usvojili ovakav etički kodeks a isti su mogli da dobiju i u štampanom izdanju.

Preuzmite kodeks ovde...