uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Usvojen Etički kodeks za stručnjake iz oblasti medicine rada

Usvojen Etički kodeksNa sastanku sekcije medicine rada u organizaciji SLD koji je održan u Nišu, 30.10. 2009. godine, usvojen je Etički kodeks za stručnjake u medicini rada. Ovaj kodeks predstavlja prvi nezvanični prevod takvog dokumenta koji je sačinila međunarodna komisija za zdravlje na radu ICOH i stavila ga na raspolaganje svima koji su zainteresovani za razvoj sopstvene kulture rada ali i razvoj kulture rada onih zbog kojih ovi stručnjaci postoje – radnika i njihovih poslodavaca. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je bio inicijator i realizator čitave ove aktivnosti, a po predviđenoj proceduri Etički Kodeks na srpskom jeziku je dostavljen i Međunaronoj komisiji za zdravlje na radu. Stručnjaci iz oblasti medicine rada koji su prisustvovali ovoj sekciji su glasanjem usvojili ovakav etički kodeks a isti su mogli da dobiju i u štampanom izdanju.

Preuzmite kodeks ovde...

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019