informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Služba za medicinu rada

SLUŽBA ZA MEDICINU RADA

Nalazi se na drugom spratu zdravatvene stanice- Dispanzer MIN u ulici Šumadijska бр. 1
Tel: 018/4232 851
e.mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radno vreme: svakog radnog dana od 07:00 do 18:00 časova
rad vikendom u dogovoru sa poslodavcima


Služba za medicinu rada postoji i funkcioniše od 1955.godine. Generacije lekara, specijalista medicine rada, magistranata i doktoranata je praktično znanje iz ove oblasti steklo u ovoj službi Zavoda.
Pored lekara specijalista medicine rada, od čega su troje doktori medicinskih nauka iz oblasti medicine rada, jedan magistar, a jedan subspecijalista dijetetike, tim čine i klinički psiholog, psiholog, neuropsihijatar, ofralmolog, neurolog, radiolog, ginekolog, internista, socijalni radnik, lice za bezbednost i zdravlje na radu i određeni broj visokoedukovanih medicinskih sestara/tehničara.
Zaposleni u ovoj službi obavljaju PREVENTIVNU zdravstvenu zaštitu radnoaktivnog stanovništva, a pojedini pacijneti/pacijentkinje koji nemaju izabranog lekara u službi za zdravatvenu zaštitu odraslog stanovništva ili žena, jedinu preventivnu ali sveobuhvatnu zdravatvenu zaštitu, ostvaruju preko ove službe za medicinu rada.
Zainteresovani poslodavci mogu uputiti zaposlene na različite preglede, obuke, ekspertiznu ocenu radne sposobnosti i verifikaciju profesionalnih oboljenja i dr, a pacijenti mogu u ovoj službi obaviti sledeće preglede, obuke, edukacije i dobiti zakonom predviđene izveštaje, potvrde i sertifikate:

1. PREVENTIVNI PREGLEDI
A. Obavezni preventivni pregledi za zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećenim rizikom:
- Prethodni pregledi,
- Periodični pregledi,
- Kontrolni pregledi,
- Vanredni pregledi,
- Ciljani pregledi vida zaposlenih koji duže od četiri časa dnevno rade sa ekranom.


Poslodavci su u obavezi da zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom upučuju na gore navedene preglede.


B. Lekarski pregledi u cilju izdavalja LEKARSKIH UVERENJA za:
- zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu sa ili bez povećanog rizika
- vozače amatere, vozače profesionalce svih kategogija, vozače starije od 65 godina,
- vanredni pregledi vozača na zahtev MUP-a
- taksiste
- držanje i nošenje oružja
- rad na plovilu
- za poslove komunalnog policajca
- za privatno preduzetništvo
- upis u srednju školu ili na fakultet
- sud i na zahtev državnih organa
- usvajanje dece ili hraniteljstvo
- produženje boravka stranih državljanja
- životno osiguranje
- smeštaj osoba u gerontološki centar
- sklapanje braka stranih državljanja
- sklapanje braka maloletnih lica
- odlazak u inostranstvo
- druga lekarska uverenja


C. Sistematski pregledi za zaposlne bez obzira na radno mesto na kome rade sa posebnim programom za muškarce i žene
Ovo su preventivni pregledi čiji je cilj rano otkrivanje patoloških stanja (masovnih nezaraznih bolesti kao što su karcinomi različitih lokalizacija, šečerna bolest, kardiovaskularne bolesti, bubrežna insuficijencija, hepatitis, reumatske bolesti, osteoporoza, različite prekanceroze, hipertofije prostate, mladeži sumnjivi na melanoma, glaukom, zamućenje očnog sočiva i dr.), edukacija pacijanata iz različitih oblasti, i mogućnost da pacijent bez zadrške pita lekara sve što ga interesuje.
Elemente pregleda definiše poslodavac u saradnji sa lekarom specijalistom medicine rada sa najčešćim elementima:


(pregled lekara specijaliste medicine rada koji daje završno mišljenje sa preporukama – anamneza (lična, porodična, radna, socijalna), pregled po sistemima i merenje visine krvnog pritiska;


merenje oksigenacije krvi;


merenje telesne težine i telese visine, određivanje BMI i procenta masnog tkiva;


ispitivanje čula sluha – audiometrija;


ispitivanje plućne funkcije – spirometrija;


ispitivanje električne aktivnosti srca – EKG,


laboratorijske hematološke i biohemijske analize krvi, opšti pregled urina; test na okultno krvarenje – FOB test, određivanje nivoa hormona štitaste žlezde, PSA, d-dimer i dr. na zahtev poslodavca,


pregled lekara specijaliste oftalmologa: određivanje oštrine vida i dioptrije, merenje visine očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka, pregled očnog dna i širine vidnog polja, stereo vid, adaptacija na tamu, kolorni vid;


pregled lekara specijaliste radiologa: ultrazvučni pregled štitaste žlezde, dojki, gornjeg abdomena, urotrakta, prostate i mokraćne bešike, dopler krvnih sudova vrata, ruku i nogu, ultrazvučni pregled srca sa doplerom, rendgensko snimanje pluća, ultrazvučno merenje koštane gustine – koštana denzitometrija


pregled lekara specijaliste ginekologije i akušerstva: anamneza, bimanuelni pregled, kolposkopski pregled, PAPA test, pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće, ultrazvučni vaginalni ili abdominalni pregled reproduktivnih organa, manuelni pregled dojki, edukacija za samopregled dojki, test fizičkog opterećenja, Holter EKG-a i Holter krvnog pritiska


pregled leka interne medicine


pregled lekara subspecijaliste kardiologa


pregled dermatovenerologa sa dermoskopijom


pregled ORL lekara


pregled psihologa,


pregled neurosphijata


pregled neurologa


pregledi lekara drugih specijalnosti po dogovoru.


Rezultati pregleda se izdaju LIČNO pacijentu, a izveštaj o pregledima se dostavlja kovertirano na ime pacijenta ili se dostavljaju na naznačenu mejl adresu
Pregledi se obavljaju u toku celog radnog vremene (prepodne i popodne) kao i subotom i nedeljom.


D. Menadžerski pregledi na zahtev poslodavaca


2. OBUKE:
A. ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI:
- za zaposlene: osnovni i napredni nivo
- za kandidata za vozače motornih vozila
B. ZA ALKO TESTIRANJE
C. ZA RAD SA DEFIBRILATOROM


3. EKSPERTIZNO MIŠLJENJE O RADNOJ SPOSOBNOSTI I VERIFIKOCIJI PROFESIONALNIH OBOLENJA (na osnovu Pravilnika PIO)


4. SUDSKO MEDICINSKA VEŠTAČENJA


5. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA


6. PROMOCIJA ZDRAVLJA NA RADNOM MESTU (praćenje kalendara zdravlja i na osnovu Akta o proceni rizika): predavanja, radionice, promocija zdravih stilova života


7. SAVETODAVNE POSETE LEKARA SPECIJALISTE MEDICINE RADA zainteresovanim kompanijama i preduzećima u cilju poboljšanja uslova rada, edukacije zaposlenih i stvaranju boljeg poverenja između zaposlenih i poslodavaca


8. PREGLEDI I SAVETI SUBSPECIJALISTE ZA ISHRANU - centar za dijetetiku u kome se mogu dobiti odgovarajuće dijete i načini ishrane u zavisnosti od prisutnih oboljenja


Kartoteka ove službe broji preko 60.000 aktivnih kartona.
Strani poslodavci i poslodavci kojima je stalo da zadrže kvalitetnu radnu snagu brinući o njihovom zdravlju, posluju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika “Niš”.
Postojanje od 1955.godine, dugogodišnje iskustvo u radu zaposlenih uz poštovanje procedura više standarda koje Zavod poseduje, stalne edukacije u sticanju teoretskih i praktičnih znanja zaposlsnih, predusretljivost u radu, ljubaznost i poslovnost, rad na kvalitetnoj opremi u prijatnom prostoru, dobra organizacija rada i postojanost kvaliteta u radu su učinili da ova služba postane RENOMIRANA, a sa njom i ceo Zavod ne samo u gradu Nišu već i mnogo šire.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019