informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Lekarska uverenja za poslove Komunalne policije

Na osnovu Rešenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS broj 016-00-00035/2010-09-11 od 19.04.2010 godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" postao je ovlašćena Ustanova koja u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije,utvrđuje psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne policije i izdaje lekarska uverenja o tome.

Lekarska uverenja ove vrste izdaju se svakog radnog dana, osim subotom u prostorijama Dispanzera Mašinske industrije u ulici Šumadijskoj br 1.

Služba medicine rada nalazi se na II spratu Dispanzera MIN-a.

Javiti se na šalter medicine rada dežurnoj medicinskoj sestri.

Kontakt osoba:

Dr sci med Marina Gavrilović
načelnik službe medicine rada
telefon 064/199-68-76
(018) 4523 432
(018) 4262 054

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019