informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Ispitivanje zdravstvenog stanja zaposlenih i ispitivanje nivoa spoljašnjeg ozračivanja osoba koje su profesionalno izložene izvorima jonizujućeg zračenja, kao i svih pojedinaca koji se na bilo koji način permanentno ili povremeno nalaze u polju zračenja

 

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, obavljamo sledeće usluge iz oblasti jonizujućeg zračenja:

1. Predhodni pregledi pre stupanja na radno mesto

2. Kontrolno-periodični pregledi radnika izloženih jonizujućem zračenju

Stručni timovi u ZZZZ radnika Niš, obavljaju Predhodne preglede pre zaposlenja i Kontrolno-periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, prema Pravilniku o kontrolno-periodičnim pregledima (SG 120/2007).

1А)  Po indikacijama lekara specijaliste medicine rada, koji obavljaju kontrolno periodične

preglede, (dakle samo ukoliko je neophodno), uradiće se i hromozomske aberacije:

-       Kariotip limfocita periferne krvi

-       Mikronukleusni test za proveru dejstva jonizujućeg zračenja

3. Ispitivanje nivoa spoljašnjeg ozračivanja osoba koje su profesionalno izložene izvorima jonizujućeg zračenja kao i svih pojedinaca koji se na bilo koji način permanentno ili povremeno nalaze u polju zračenja.

Odeljenje za zaštitu od zračenja u ZZZZ radnika Niš, opremljeno je najmodernijim setom termoluminiscentnih dozimetara (TLD) i uređajem za njihovo očitavanje (TLD Reader). Proizvođač opreme je Thermo Electron Corporation (USA), a zvanični naziv modela je Harshaw TLD Model 4500.

Oprema je namenjena ispitivanju nivoa spoljašnjeg ozračivanja osoba koje su, pre svega, profesionalno izložene izvorima jonizujućih zračenja, ali i svim pojedincima koji se na bilo koji način, permanentno ili povremeno, nalaze u polju zračenja. Nošenje ličnih dozimetara i njihovo periodično očitavanje, da bi se dobila validna informacija o izloženosti pojedinaca spoljašnjem ozračivanju celog tela, predstavlja obavezu u čitavom dijapazonu zanimanja, od medicinskih, vojnih, do istraživačko-naučnih. Posebnu primenu nalazi u radijacionoj zaštiti, medicinskoj fizici, radiodijagnostici, dozimetriji životne sredine i opštim radijacionim istraživanjima.

Set Harshaw TLD Model 4500 je potpuno kompjuterizovan, tako da se očitavanje ličnih dozimetara, izrađenih od termoluminiscentnih materijala u vidu kartica pogodnih za nošenje uz radnu odeću, vrši automatski preko originalnog softvera. Dobijeni podaci se analiziraju prema referentnim podacima i vrednostima iz oblasti zaštite od zračenja prema važećoj domaćoj i stranoj legislativi. Sve procedure poseduju sertifikate osiguranja kvaliteta prema važećim ISO standardima.

Odeljenje za zaštitu od zračenja poseduje Rešenje o ovlašćenju izdato od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima-merenja ličnog ekvivalenta doze. Rešenje je izdato na osnovu ispunjavanja uslova Odeljenja za zaštitu od zračenja i to u pogledu kadra, opreme i prostora. Naime, pored vrlo sofisticirane opreme i odgovarajućeg prostora, u Odeljenju za zaštitu od zračenja rade stručni ljudi sa višegodišnjim radnim iskustvom u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, koji su prošli kroz oficijelnu obuku firme Thermo Electron Corporation za rad na setu Harshaw TLD Model 4500.

Odeljenje za zaštitu od zračenja je akreditovano kod Akreditacionog Tela Srbije (ATS) kao laboratorija za ispitivanje, između ostalih delatnosti, i za oblast ispitivanja nivoa spoljašnjeg ozračivanja pojedinaca.

 

 

 

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019