informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2017. godinu.

 

 

 

01. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 01/2017 - nabavka usluga osiguranja imovine, zaposlenih i vozila za potrebe Zavoda.

02. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - javna nabavka usluga JN 02/2017 - održavanje medicinskog informacionog sistema "PRIMARZZ V 1.0".

03. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2017 - nabavka reagenasa za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C8000 ABBOTT.

04. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2017 - nabavka opreme i sredstava za čišćenje, pomoćnih sredstava, sredstava za higijenu, ambalaže za medicinski otpad, po partijama.

05. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 05/2017 - nabavka goriva - BMB, Eurodizel, TNG za potrebe službenih vozila Zavoda, korišćenjem kartica za gorivo.

06. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 06/2017 - nabavka kancelarijskog materijala po partijama za potrebe Zavoda.

07. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 07/2017 - nabavka rendgen filmova za potrebe Zavoda, prema partijama.

08. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 08/2017 - nabavka špriceva i igli za potrebe Zavoda.

09. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 09/2017 - nabavka usluga servisiranja, tekućeg održavanja i popravke vozila.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 10/2017 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2017/2018.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 11/2017 - nabavka autoklava.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 12/2017 - nabavka kardiološke sonde za ultrazvučni aparat ESSAOTE MY LAB 60.

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 13/2017 - nabavka bezkontaktnog tonometra.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019