informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izabrani lekar

Poštovani pacijenti,

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika se svakom pacijentu, osiguranom licu, obezbeđuje pravo na slobodan izbor lekara (izabrani lekar) u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Izabrani lekar u Zavodu je:

- doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada, koji radi u Službi za opštu medicinu, i
- doktor medicine specijalista ginekologije, koji radi u Odeljenju za ginekologiju.

Osigurano lice može da ima samo jednog izabranog lekara iz svake gore navedene grana medicine i samo jedan zdravstveni karton.

 

Delatnost izabranog lekara, kliknite OVDE.

Spisak izabranih lekara, kliknite OVDE.

 

Mi smo tu zbog Vas, a Vi budite sa nama zbog SEBE!!!

U službi Vašeg dobrog zdravlja!
Vaši izabrani lekari!

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

finansijski izvestaj 2019