informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku

 

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku je deo Službe za laboratorijsku dijagnostiku Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

U laboratorijama ovog odeljenja, vrše se određivanja toksikoloških parametara u biološkom materijalu (krvi, serumu i urinu). Određivanje koncentracije metala, oligoelemenata (bakar, cink), spada u domen biohemijskih analiza, pa ova laboratorija pruža i tu vrstu usluga.
Poznato je da poremećaj koncentracije bakra i cinka u organizmu dovodi do pojave raznih oboljenja (kao što su Vilsonova i Menkesova bolest, oštećenje krvnih sudova, deformiteti kostiju, muški sterilitet, poremećaj holesterola, visok krvni pritisak itd.).

Parametri koje određuje ova laboratorija su:

U serumu: bakar, cink.

U krvi: olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, karbonilhemoglobin, methemoglobin, eritrocitna acetilholinesteraza, eritrocitni protoporfirin.

U urinu: bakar, cink, olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, fluoridi, tiocijanati, deltaaminolevulinska kiselina, trihlorsirćetna kiselina, fenol, hipurna kiselina, paraaminofenol, uroporfirin, koproporfirin, porfobilinogen.

Laboratorija se nalazi u ambulanti Nitex, Pantelejska 58.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku ZZZZ radnika Niš, sa svoja tri odeljenja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Tel: 018/4576148

Radno vreme: 8–15 h

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

kontinuirana edukacija 2019

zastitnik pacijentovih prava 2019

kalendar javnog zdravlja 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019

izjava o misiji 2019

interni akt 2019

Ko je na mreži: 1895 gostiju i nema prijavljenih članova