informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 30.05. do 02.06.2022.g.

korona 1 mDana 30.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za Rtg pluća i 7 pacijenata na PCR test.


Dana 31.5.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 49 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 10 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva pacijenta bila sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 16 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslatо 7 pacijenаtа za PCR test i jedan za Rtg pluća.


Dana 1.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 42 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 6 za PCR test.


Dana 2.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 45 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 34 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 9 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 5 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019