informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante od 10.8. do 23.8.2022. god.

korona 1 m  Dana 10.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 205 pacijenata. Od ovog broja 59 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 146 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 60 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 35 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 86 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 7 pacijenata za PCR test.

 

Dana 11.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 181 pacijent. Od ovog broja 55 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 126 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 51 pacijenta su rađeni antigenski testovi od kojih su 35 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 73 pacijenta.
U Dom zdravlja su poslata pet pacijenta na Rtg pluća i 17 pacijenata za PCR test.

 

Dana 12.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 181 pacijent. Od ovog broja 58 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 123 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Kod 60 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 28 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 91 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata pet pacijenta na Rtg pluća i 14 pacijenata za PCR test.

 

Dana 13.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 119 pacijenata. Od ovog broja 52 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 67 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 43 pacijenta su rađeni antigenski testovi od kojih su 22 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 38 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 16 pacijenata za PCR test.

 

Dana 14.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 68 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijent obavio kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 8 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenta.
U Dom zdravlja je poslato 13 pacijenata za PCR test.

 

 Dana 15.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 177 pacijenata. Od ovog broja 58 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 119 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 46 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 17 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 111 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta na Rtg pluća i 12 pacijenata za PCR test.

 

Dana 16.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 197 pacijenata. Od ovog broja 56 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 141 pacijent obavio kontrolni pregled.
Kod 46 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 22 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 90 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 17 pacijenata za PCR test.

 

 Dana 17.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 169 pacijenata. Od ovog broja 53 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 116 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 20 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 61 pacijenta.
U Dom zdravlja su poslata tri pacijenta na Rtg pluća i 13 pacijenata za PCR test.

 

Dana 18.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 154 pacijenta. Od ovog broja 48 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 106 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 55 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 27 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 69 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 17 pacijenata za PCR test.

 

Dana 19.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 220 pacijenata. Od ovog broja 64 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 156 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 51 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 25 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 87 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta na Rtg pluća i 24 pacijenta za PCR test.

 

Dana 20.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 107 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 67 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 36 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 38 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato 5 pacijenata za PCR test.

 

 Dana 21.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 108 pacijenata. Od ovog broja 45 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 63 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Kod 38 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 17 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 15 pacijenata za PCR test.

 

Dana 22.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 196 pacijenata. Od ovog broja 64 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 132 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Kod 51 pacijenta su rađeni antigenski testovi od kojih su 26 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 90 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 17 pacijenata za PCR test.

 

Dana 23.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 208 pacijenata. Od ovog broja 61 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 147 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 46 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 29 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 84 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenata na Rtg pluća i 21 pacijent za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019