informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 24.08. do 29.08.2022.g.

korona 1 mDana 24.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 178 pacijenata. Od ovog broja 57 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 121 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 48 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 64 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 19 pacijenata za PCR test.


Dana 25.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 139 pacijenata. Od ovog broja 43 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 96 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 40 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 20 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 55 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata tri pacijenta na Rtg pluća i 10 pacijenata za PCR test.


Dana 26.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 150 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 114 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 15 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 61 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 10 pacijenata za PCR test.


Dana 27.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 82 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 46 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 19 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato 8 pacijenata za PCR test.


Dana 28.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 76 pacijenata. Od ovog broja 50 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 12 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta na Rtg pluća i 6 pacijenata za PCR test.


Dana 29.8.2022. godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 167 pacijenata. Od ovog broja 51 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 116 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 21 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 80 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na Rtg pluća i 16 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019