informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 30.12. do 12.01.2023.g.

korona 1 mDana 30.12.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 34 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.


Dana 4.1.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 73 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 45 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 57 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za Rtg pluća i 5 pacijenata za PCR test.


Dana 5.1.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 88 pacijenata. Od ovog broja 38 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 50 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta za Rtg pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 9.1.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 90 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 51 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta za PCR test.


Dana 10.1.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 77 pacijenata. Od ovog broja 37 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za Rtg pluća i 10 pacijenta za PCR test.


Dana 11.1.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 64 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.


Dana 12.1.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 26 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 35 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 23 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019