informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

„Uticaj posledica zarazne bolesti Covid 19 na radnu sposobnost“ u emisiji „Put do zdravlja“ na TV Zona plus

uticaj posledica covid19 na radnu sposobnost mU emisiji „Put do zdravlja“ na TV Zona plus u četvrtak 12.januara tekuće godine gostovao je Prof. dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada i pomoćnika direktora Zavoda na temu „Uticaj posledica zarazne bolesti Covid 19 na radnu sposobnost“
Na početku emisije profesor je ukazao da Post Covid sindrom predstavlja simptome i znake komplikacija posle prebolele bolesti Covid 19 koji traju duže od 12 nedelja i koji mogu biti prisutni na svim organima posto ova bolest ima sistemski karakter. Posledice bolesti Covid 19 na plućima su najčešće kratak dah, kašalj, plućna fibroza, plućna embolija, kavitarne plućne lezije, bolest malih disajnih puteva, astma i plućna hipertenzija. Najveći rizik od pojave ovih komplikacija je prisutan kod pacijenata koji su lečeni u jedinicama intenzivnog lečenja, na visokim protocima kiseonika preko high flow nasal oxygenation ili neinvazivne mehaničke ventilacije (continuons positive airway pressure ili biphasic positive airway pressure).


Vaskularne komplikacije nakon Covid 19 bolesti kao što su hiperkoagulabilnost i endotelopatija se najčešće sreću kod starijih pacijenata sa prisutnim faktorima rizika koronarne bolesti ili hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Kao posledica vaskularnih promena u centralnom nervnom sistemu može se javiti vaskularna demencija. Profilaksa niskomolekularnim heparinom ili oralnim antikoagulansima smanjuje rizik od velikih i fatalnih tromboembolijskih događaja.
Neurokognitivne posledice bolesti Covid 19 su u sferama koncentracije, pažnje, izvršnog funkcionisanja, epizodnog pamćenja i vizuelne obrade. Neurološki simptomi i kognitivna disfunkcija su posledica direktnog dejstva virusa, citokina, encefalitisa, ishemijskog ili hemoragijskog moždanog udara. Delirijum, anksioznost, poremećaji spavanja i depresija mogu biti prisutni u Post Covid sindromu.
Prof dr Jovica Jovanović je istakao da se u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika vrši ekspertizna ocena radne sposobnosti pacijenata koji imaju različita oboljenja uključujući i Post Covid sindrom. Dalje je naveo da se osim ekspertizne ocene radne sposobnosti u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika obavljaju prethodni, periodični, ciljani, vanredni, sitematski pregledi svih kategorija zaposlenih, da se izdaju lekarska uverenja za zaposlenje, držanje i nošenje vatrenog oružja, za rad u pomorskoim saobraćaju i za upravljanje motornim vozilom vozača amaterskih i svih profesionalnih kategorija.

Celu emisiju možete pogledati na linku https://www.youtube.com/watch?v=yWrPcAkF2hA

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019