informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 13.01. do 20.01.2023.g.

korona 1 mDana 13.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 73 pacijenata. Od ovog broja 32 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluća i 11 pacijenta za PCR test.


Dana 16.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 107 pacijenata. Od ovog broja 55 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 52 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 42 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 43 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 18 pacijenta za PCR test.


Dana 17.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 90 pacijenata. Od ovog broja 51 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 41 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 19 pacijenta za PCR test.


Dana 18.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 74 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 32 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta za PCR test.


Dana 19.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta za PCR test.


Dana 20.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019