informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 23.01. do 30.01.2023.g.

korona 1 mDana 23.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 68 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 24 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan pacijent sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 35 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 11 pacijenta za PCR test.


Dana 24.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 37 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijent na RTG pluća i 9 pacijenta za PCR test.


Dana 25.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 68 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 23 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta za PCR test.


Dana 26.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 36 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 21 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta za PCR test.


Dana 27.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 51 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 15 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 30.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 79 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 5 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan pacijent sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 13 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019