informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 23.02. do 28.02.2023.g.

korona 1 mDana 23.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 94 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 52 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 37 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent za RTG pluca i 18 pacijenta za PCR test.


Dana 24.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 25 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 34 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 19 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta za PCR test.


Dana 27.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 87 pacijenata. Od ovog broja 37 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 50 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta za PCR test.


Dana 28.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 84 pacijenata. Od ovog broja 35 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 49 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 32 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 9 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019