informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti.

14.11.2016. povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, u Tržnom centru Forum ekipa zaposlenih iz ZZZZR je održala akciju merenja šećera u krvi. Nakon analiziranja rezultata merenja lekari ZZZZR su davali savete građanima o načinu života i ishrane a po potrebi su predlagali i terapiju. U akciji je bilo pregledano 136 građana za 4 sata. Ovo je bilo veoma bitno jer šećerna bolest je posebno u početnoj fazi pritajena i ne daje nikakve simptome a ona je praćena brojnim komplikacijama koje bitno narušavaju zdravlje i izazivaju invalidnost. Njeno rano otkrivanje, promena načina života i ishrane i blagovremena upotreba terapije su zbog toga veoma važni za popravljanje kvaliteta života obolelih.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019