informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

HIRURŠKO LEČENjE GASTROEZOFAGEALNE REFLUKSNE BOLESTI (GERB-a)

hirusko lecenje gerba mDana 04.04.2017. Ass. dr sci med dr Nebojša Ignjatović  održao je predavanje sa temom „Hirurško lečenje gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a)“.

Gastroezofagealni refluksba bolest se definiše kao posledica retrogradnog kretanja gastroduodenalnog sadržaja kroz inkompetentni gastroezofagealni spoj u jednjak. Napredak u razumevanju patofiziologije GERB-a u, doveo je i do velikih iskoraka u usvršavanju medikamentoznog lečenja, ali pre svega je definisao ovo oboljenje kao anatomski poremećaj, čije definitvno lečenje u velikom broju slučajeva može biti samo hirurško. Antirefluksna hirurgija pruža stalnu anatomsku i fiziološku zaštitu jednjaka štetnom delovanju želudačne kiseline sa kompletnim simptomatskim olakšanjem i sprečava posledice i teže komplikacije.

Hirurško lečenje GERB-a je dugo decenija bilo rezervisano isključivo za komplikovane oblike refluksa kod bolesnika sa veoma dugim i perizistentnim simptomima. Dva otkrića su u poslednjih 20 godina značajno promenila ishod i prihvatanje same antirefluksne hirurgije.
Optimalnu operativnu proceduru u lečenju GERB danas čini laparoskopska Nissen-ova (totalna, 360°) fundoplikacija. Izvedena od strane iskusnog hirurškog tima, to je efikasna minimalno invazivna hirurška procedura, malog rizika.

Hirurškim postupkom pritisak DES-a u miru mora biti povećan bar 3 puta iznad odgovarajućeg želudačnog pritiska. Korišćenje samo fundusa u antirefluksnoj proceduri je takođe od velikog značaja u prevenciji postoperativne disfagije. Pored obezbeđivanja relaksacije EGP-a tokom akta gutanja, fundoplikacijom se reguliše i pražnjenje želuca, tako da se tokom operacije mora obratiti velika pažnja na očuvanje oba vagusna nerva i njihovih grana, što ukoliko dodje do njihovog oštećenja može značajno komplikovati postoperativni tok i kompromitovati samu antirefluksnu proceduru.

 

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019