informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Bazar zdravlja

Bazar zdravlja m4. 5. 2017. održan je u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sajam usluga socijalne zaštite i Bazar zdravlja. Sajam i Bazar su održani u Nišu u Domu Vojske u vremenu od 9 do 19h. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika je uzeo aktivno učešće u ovoj manifestaciji. Na štandu su bile 2 ekipe lekar - sestra zajedno sa načelnikom Službe opšte medicine Prim. dr Draganom Đorđevićem. Na licu mesta je meren krvni pritisak, određivan nivo šećera u krvi i davani saveti o prevenciji i lečenju povišenog krvnog pritiska i šećerne bolesti . Odazvalo se preko 50 osoba ovim pregledima i bili su veoma zadovoljnim ovom akcijom.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019