informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Načelnik: dr Ema Ćosić Mitić telefon: 018/4232-801
Glavna sestra: vms Dragana Najdanović

Spisak lekara i zdravstvenih saradnika kliknite OVDE

Služba pruža sveobuhvatnu specijalističku delatnost za oblasti interne medicine, oftamologije, otorinolaringologije, psihijatrije i neurologije, dermatovenerologije i radiologije.
Koristimo savremenu medicinsku tehnologiju na kojoj radi stručni kadar koji je kroz kontinuirane medicinske edukacije u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike.

Interna medicina

Odeljenje za internu medicinu se bavi dijagnostikom i lečenjem širokog spektra bolesti iz oblasti interne medicine. Odsek je lociran u dva zdravstvena objekta u gradu (Dispanzer Min i Dispanzer Din).
U okviru Odeljenja se obavlja kompletna kardiovaskularna dijagnostika: EKG, Test fizičkog opterećenja, Ultrazvuk srca sa doplerom, Holter EKG i Holter TA

Oftalmologija

Odsek za oftalmologiju se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem stanja i bolesti vezanih za organ vida – oko kod odraslih. Odsek je lociran u zdravstvenom objektu Dispanzer Min-a.
Odsek poseduje savremene aparate za oftalmološku dijagnostiku, uključujući i bezkontaktni tonometar, keratorefraktometre, kao i aparat za kompjuterizovano određivanbje vidnog polja.

Neuropsihijatrija

Lekari specijalisti ovog odeljenja dijagnostikuju, leče i prate oboljenja i stanja pacijenata vezanih za psihijatrijske i neurološke bolesti. Lečenje naših neuropsihijatrijskih pacijenata zahteva timski rad lekara, psihologa, socijalnog radnika, kao i medicinskih sestara.

Odeljenje pruža svoje usluge u Dispanzeru Min-a.

Otorinolaringologija

U odeku za ORL se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti uha, nosa i grla odraslih.

Odsek ORL poseduje i najsavremeniju opremu za audiometriju, timpanometriju, rinomanometriju i isparenje spoljašnjeg ušnog kanala.

Lociran je u dva zdravstvena objekta u gradu (Dispanzer Min-a i Dispanzer Din-a)

Dermatovenerologija

Odsek dermatologije bavi se pregledima i lečenjem kožnih bolesti odraslih, uključujući i terapijske procedure u vidu malih dermatohirurških intervencija (radiotalasnim nožem, elektrokauterom, krioterapijski tretmani, bioptron tretmani), kao i ranim otkrivanjem premalignih i malignih promena na koži – dermoskopija.

Veliki značaj se pridaje preventivnom radu. Lekar specijalista dermatovenerologije sprovodi skrining na melanoma -dermoskopiju među zdravim građanima koji dolaze u posetu lekaru u našu ustanovu (svakog četvrtka u mesecu po dogovorenom rasporedu u različitom objektima Zavoda)

Odek je lociran u zdravstvenoj stanici “Dispanzer Din”.

RTG i UZ 

U Odeljenju za radiologiju obavljaju se standardne radiografije, kao i širok spektar ultrazvučnih pregleda.

Stalno napredovanje medicinske tehnologije dovodi do konstantnog porasta broja ovih pregleda, kao i proširenja spektra radioloških i ultrazvučnih pregleda. Stoga zaposleni u ovom odeljenju ulažu veliki napor i zalaganje, uz redovne edukacije iz novih tehnika, kao i uz korišćenje savremene opreme.

Odeljenje je locirano u zdravstvenoj stanici “Dispanzer Min”.Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019