uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 26., 27. i 28.03.2021.g.

korona 1 mDana 26.03.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 334 pacijenata. Od ovog broja 72 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 262 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 61 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 150 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 26 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 6 pacijenata za PCR test.

Dana 27.03.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 215 pacijenata. Od ovog broja 62 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 153 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 35 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 100 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 5 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test.

Dana 28.03.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 158 pacijenata. Od ovog broja 51 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 107 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 39 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 83 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 11 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019