uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 29.5.2021.g.

korona 1 mDana 29.5.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 46 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenata antigenskim testovima od kojih su dva nalaza bila pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta i to jedan za rendgengrafiju pluća i jedan na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019