informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i poslovanja Zavoda, razmatra šestomesečni i godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda i završni račun, vrši uvid u sprovođenje  odluka Upravnog odbora, vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Zavoda, donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Zavoda.

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Nenad Stojiljković, doktor medicinskih nauka, predsednik Nadzornog odbora
2. Sanja Rajković, dipl. ekonomista
3. Marija Pavlović, doktor medicine na specijalizaciji, iz reda zaposlenih

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019