uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.02. do 16.02.2022.g.

korona 1 mDana 14.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 498 pacijenata. Od ovog broja 113 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 385 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 88 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 38 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 209 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 19 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 30 za PCR test.


Dana 15.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 323 pacijenata. Od ovog broja 94 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 229 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 76 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 32 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 152 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 23 za PCR test.


Dana 16.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 382 pacijenata. Od ovog broja 123 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 259 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 92 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 41 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 157 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 39 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019