informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante od 2.8. do 9.8.2022. g.

korona 1 m

Dana 2.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 219 pacijenata. Od ovog broja 71 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 148 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 60 pacijenata antigenskim testom od kojih je 36 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 84 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 8 pacijenata za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 3.8.2022.g.

Dana 3.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 171 pacijenata. Od ovog broja 61 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 110 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 54 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 29 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 72 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijent za rendgengrafiju pluća i 8 pacijenta za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 4.8.2022.g.

Dana 4.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 182 pacijenata. Od ovog broja 59 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 123 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 44 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 14 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 78 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena četiri pacijenta za rendgengrafiju pluća i 9 pacijenata za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 5.8.2022.g.

Dana 5.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 223 pacijenata. Od ovog broja 62 pacijenta su se javila prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 161 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 47 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 25 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 90 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i 13 pacijenata pacijenata za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 6.8.2022.g.

Dana 6.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 223 pacijenata. Od ovog broja 62 pacijenta su se javila prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 162 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 53 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 31 pozitivno.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 53 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i 13 pacijenta za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 7.8.2022.g.

Dana 7.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 110 pacijenata. Od ovog broja 53 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 57 pacijent obavio kontrolni pregled.
Testirano je 36 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 24 pozitivno.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 36 pacijenata.
U Dom zdravlja nije bilo upućivanja pacijenata za rendgengrafiju pluća, a 7 pacijenata je upućeno za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 8.8.2022.g.

Dana 8.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 221 pacijenata. Od ovog broja 70 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 151 pacijent obavio kontrolni pregled.
Testirano je 34 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 24 pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 113 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i 17 pacijenta za PCR test.

Izveštaj o radu Kovid ambulante za 9.8.2022.g.

Dana 9.8.2022.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 226 pacijenata. Od ovog broja 74 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 152 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 64 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 38 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 84 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i 16 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019