informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 31.01. do 06.02.2023.g.

korona 1 mDana 31.01.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 74 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 43 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 9 pacijenta za PCR test.


Dana 01.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 69 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluca i 9 pacijenta za PCR test.


Dana 02.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 45 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 17 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.


Dana 03.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 94 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 54 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 8 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluca i 12 pacijenta za PCR test.


Dana 06.02.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 117 pacijenata. Od ovog broja 53 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 64 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 44 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 58 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 25 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019