informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Vakcinacija protiv sezonskog gripa

vakcinacija mObaveštavamo pacijente da je Zavod počeo vakcinaciju protiv sezonskog gripa četvorovalentnom vakcinom Influvac tetra.

Vakcinacija se sprovoditi u zdravstvenim stanicama i ambulantama Zavoda, svakog radnog dana od 08:00 do 19.00 časova, bez zakazivanja i čekanja. Potrebno je da se pacijent javi na šalter i obavesti trijažnu sestru da je došao zbog vakcinacije.

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su sledeće kategorije:

1. trudnice;

2. lica starija od šest meseci života sa:

– hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),

– hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju),

– metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40),

– bubrežnom disfunkcijom,

– hemoglobinopatijom,

– hroničnim neurološkim poremećajima,

– malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status,

– imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.),

– kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa/ili se pripremaju za presađivanje,

– i drugo;

3. lica starija od 65 godina;

4. članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine;


Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod:

– lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima;

– dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama.

- Pored toga obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone.

Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenja pluća).

Osim u slučaju potvrđene privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati kod osoba starijih od navršenih 6 meseci života kada je u pitanju četvorovalentna, odnosno 18 godina života kada je u pitanju navedena trovalentna vakcina, prema sažetku karakteristika leka.

Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv COVID-19 ili vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019