informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST (GERB)

Gerb mDana 28.03.2017. Prof. dr. Daniela Benedeto Stojanov održala je predavanje na temu: „Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB-a)“.

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) predstavlja patološko stanje izazvano vraćanjem želudačnog i duodenalnog sadržaja u jednjak. U današnje vreme, GERB spada u najčešća oboljenja proksimalnog segmenta digestivnog trakta. Smatra se da preko 20% odrasle polulacije bar jednom mesečno ima simptome GERB-a, dok kod oko 5% ovo stanje značajno remeti kvalitet života i može dovesti do ozbiljnih komplikacija.


Anatomski i patofiziološki posmatrano, GERB predstavlja nemogućnost normalne antirefluksne barijere da zaštiti distalni jednjak od patološkog gastroezofagealnog refluksa. Količina refluktirane kiseline, potrebna da izazove GERB je individualna. Generalno, oštećenje jednjaka se češće javlja kada je refluks učestaliji, a sadržaj izrazito kiseo.
Kliničke prezentacije GERB-a variraju i obuhvataju tipične i atipične simptome, kao i komplikacije, dajući ovom oboljenju veoma širok spektar. Pored gorušice, odnosno osećaja pečenja iza grudne kosti, koja je najčešći simptom GERB-a, pacijent može osećati regurgitaciju (nevoljno vraćanje hrane ili tečnosti iz želuca u jednjak), kao i otežano gutanje. Ova tri simptoma predstavljaju tipične manifestacije GERB-a, ali brojni drugi simptomi, koje obično ne povezujemo sa digestivnim traktom, takođe mogu biti izazvani refluksom želudačnog sadržaja u jednjak. Refluks želudačnog sadržaja može oštetiti glasne žice, uzrokujući promuklost ili dovesti do inhalacije u pluća (aspiracija).
Ezofagogastroduodenoskopija, sa biopsijom ako je neophodno, predstavlja osnovnu dijagnostičku proceduru kada se sumnja na GERB. Pojedine osobe koje boluju od GERB-a nemaju endoskopski vidljivo oštećenje sluzokože jednjaka-ne-erozivna refluksna bolest (NERB). Kod ovih osoba su prisutni refluksni simptomi, ali nema endoskopskih promena na mukozi jednjaka. Erozivnu refluksnu bolest (ERB) čini podgrupa bolesnika sa GERB-om kod kojih postoje endoskopske i histopatološke promene mukoze jednjaka (ezofagitis). U određivanju stepena zapaljenja sluzokože jednjaka refluksnim želudačnim sadržajem, danas je u upotrebi Los Anđeles-ka klasifikacija. Ova klasifikacija stepenuje težinu zapaljenja jednjaka (ezofagitis) na osnovu endoskopskog izgleda proširenosti oštećenja sluzokože. Kod ovih bolesnika može doći do komplikacija: peptične stenoze, Baret-ov jednjak, Baret-ov karcinom (adenokarcinom).

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019